Strona główna
O firmie
Oferta
- firmy ubezpieczeniowe
- banki i leasingi
- floty samochodowe
- stowarzyszenia rzeczozn.
- klienci indywidualni
Formularz zapytania
Kontakt


Firma motodatex.pl oferuje współpracę w zakresie wykonywania następujących czynności:

- inspekcja pojazdu nieuszkodzonego,

- oględziny uszkodzonego pojazdu,

- oględziny pojazdu sprawcy,

- oględziny miejsca kolizji,

- oględziny ponaprawcze,

- inspekcja ubezpieczanego pojazdu,

- likwidacja szkód kradzieżowych,

- wycena kosztów naprawy w systemie Audatex,

- wycena wartości pojazdu w systemie Info-Ekspert,

- wycena szkody całkowitej w systemie Info-Ekspert,

 - aukcja uszkodzonego pojazdu i uzyskanie wiążącej oferty zakupu - aukcja internetowa na platformie AudaSalvage; tylko wiarygodni oferenci; oferta zakupu ważna przez 30 dni od zakończenia aukcji,

 - pełna techniczna i merytoryczna likwidacja szkód komunikacyjnych (zakres do uzgodnienia).

Szczegółowy zakres usług, termin realizacji i ceny do ustalenia.

Termin realizacji zlecenia oznacza czas od chwili przesłania zlecenia drogą elektroniczną do chwili przekazania (także pocztą elektroniczną) przez motodatex.pl wyników zrealizowanego zlecenia.

W przypadku niewywiązania się firmy motodatex.pl, z przyczyn leżących po jej stronie, z terminu realizacji zlecenia w ww. terminach, opłata za wykonane usługi będzie stanowić 50% ww. kwot.

Mając nadzieję, że nasza oferta jest dla Państwa interesująca, pozostajemy do Państwa dyspozycji:

formularz zapytania

dane kontaktowe

Top