Strona główna
O firmie
Oferta
- firmy ubezpieczeniowe
- banki i leasingi
- floty samochodowe
- stowarzyszenia rzeczozn.
- klienci indywidualni
Formularz zapytania
Kontakt


Firma motodatex.pl oferuje następujące usług:

- inspekcja pojazdu nieuszkodzonego na terenie woj. śląskiego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia; ustalenie „wypadkowej historii” pojazdu na podstawie pomiarów grubości powłoki lakierowej,

- oględziny uszkodzonego pojazdu na terenie woj. śląskiego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia ,

- wycena kosztów naprawy - w systemie Audatex; w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia,

- wycena wartości pojazdu - w systemie Info-Ekspert; w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia ,

- wycena szkody całkowitej - w systemie Info-Ekspert; w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia,

 - aukcja uszkodzonego pojazdu i uzyskanie wiążącej oferty zakupu - aukcja internetowa na platformie AudaSalvage; tylko wiarygodni oferenci; oferta zakupu ważna przez 30 dni od zakończenia aukcji,

 - pełna techniczna i merytoryczna likwidacja szkód komunikacyjnych (zakres i cena do uzgodnienia).

Termin realizacji zlecenia oznacza czas od chwili przesłania zlecenia drogą elektroniczną do chwili przekazania (także pocztą elektroniczną) przez motodatex.pl wyników zrealizowanego zlecenia.

W przypadku niewywiązania się firmy motodatex.pl, z przyczyn leżących po jej stronie, z terminu realizacji zlecenia w ww. terminach, opłata za wykonane usługi będzie stanowić 50% ww. kwot.

Mając nadzieję, że nasza oferta jest dla Państwa interesująca, pozostajemy do Państwa dyspozycji:

formularz zapytania

dane kontaktowe


Top