Strona główna
O firmie
Oferta
- firmy ubezpieczeniowe
- banki i leasingi
- floty samochodowe
- stowarzyszenia rzeczozn.
- klienci indywidualni
Formularz zapytania
Kontakt


Firma motodatex.pl  oferuje następujące usług:

- oględziny uszkodzonego pojazdu na terenie woj. śląskiego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia,

- oględziny dodatkowe pojazdu na terenie woj. śląskiego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia,

- oględziny pojazdu sprawcy na terenie woj. śląskiego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia,

- oględziny miejsca kolizji na terenie woj. śląskiego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia,

- oględziny ponaprawcze na terenie woj. śląskiego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia,

- inspekcja ubezpieczanego pojazdu na terenie woj. śląskiego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia,

- wycena szkody całkowitej w systemie Info-Ekspert ,

- aukcja uszkodzonego pojazdu i uzyskanie wiążącej oferty zakupu - aukcja internetowa na platformie AudaSalvage; tylko wiarygodni oferenci; oferta zakupu ważna przez 30 dni od zakończenia aukcji,

- likwidacja szkód kradzieżowych (zakres i cena do uzgodnienia),

- pełna techniczna i merytoryczna likwidacja szkód komunikacyjnych .

Termin realizacji zlecenia oznacza czas od chwili przesłania zlecenia drogą elektroniczną do chwili przekazania (także pocztą elektroniczną) przez motodatex.pl wyników zrealizowanego zlecenia.

W przypadku niewywiązania się firmy motodatex.pl , z przyczyn leżących po jej stronie, z terminu realizacji zlecenia w ww. terminach, opłata za wykonane usługi będzie stanowić 50% ww. kwot. motodatex.pl

Mając nadzieję, że nasza oferta jest dla Państwa interesująca, pozostajemy do Państwa dyspozycji:

formularz zapytania

dane kontaktowe

Top